Ano ang Wika?

Maraming wika ang umiiral dito sa ating daigdig. Ito ang nagsisilbing tulay ng mga tao tungo sa pagkakaintihan. Sa artikulong ito, hindi lamang natin gagamitin ang wika, sa halip, papalawakin…

Continue Reading Ano ang Wika?

Kahalagahan ng wika

Biniyayaan ng diyos ang mga tao ng higit na nakatataas na pag-iisip kumpara sa iba pang nilalang. Kaugnay nito ang kakayahan nating matuto ng sarili nating wika at mapayabong pa…

Continue Reading Kahalagahan ng wika

Ano ang Tekstong Argumentatibo?

Ano ang Kahulugan ng Tekstong Argumentatibo Ang tekstong argumentatibo ay isang uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay makapaglahad ng katuwiran. Sa tekstong ito, ang manunulat ay kailangang maipagtanggol…

Continue Reading Ano ang Tekstong Argumentatibo?